Ведення бізнесу в умовах карантину

У зв’язку з введенням карантину в Україні з 12. 03. 2020 року по 03. 04. 2020 року у власників бізнесу виникло не мало питань, які пов’язані з порядком ведення бізнесу, зокрема, сплатою податків, оплатою орендованих приміщень, заробітної плати працівникам,  виконанням укладених договорів та багато іншого.

Що робити з податками?

17. 03. 2020 р. ВРУ було прийнято Закон України № 3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19)», яким передбачено ряд податкових заходів.

По-перше, з 1 березня по 31 травня 2020 року  за порушення законодавства штрафні санкції не застосовуватимуться. Виключення становлять санкції за:

- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії

- відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

- порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;

 - порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

До того ж у вказаний період платникам податків пеня не нараховуватиметься. А якщо ж все-таки пеню буде нараховано, то вона підлягатиме списанню.

По-друге, річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік ФОПами має бути подана до 1 липня 2020 року.

По-третє, якщо Ви є власником або орендарем земельної ділянки, то з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року Вам не буде нараховуватися земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності.

По-четверте, Якщо Ви маєте у власності об’єкт нежитлової нерухомості, то у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року відповідний об’єкт не оподатковується податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

По-п’яте, ФОП-и (в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств на період з 1 квітня по 31 березня 2020 року та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року звільняються від нарахування  та сплати ЄСВ.

Також тимчасово на вказаний попередньо період не будуть застосовуватися штрафні санкції за: несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску; неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів); несвоєчасне подання звітності до податкових органів. Також не буде здійснюватися нарахування пені.

Які наслідки невиконання зобов’язання  у зв’язку з запровадженням карантину? 

В законодавстві існує поняття форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зв’язку з якими невиконання певних зобов’язань, в т. ч. за договором оренди приміщення, буде вважатися таким, яке відбулося з поважних причин, і як наслідок такі обставини є підставою звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання. 

В першу чергу, слід уважно дослідити умови укладено з контрагентом договору. Якщо введення карантину прописано в договорі в якості застереження як форс-мажорна обставини, то додаткового визначення карантину як такої обставини не виникає потреби.

Якщо ж введення карантину не прописано в договорі як форс-мажорна обставини, то відповідно до Закону України № 3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID)» введення карантину вважається форс-мажорною обставиною (дане положення буде поширюватися на всі випадки невиконання зобов’язань з моменту опублікування вказаного Закону). 

При цьому для офіційного встановлення карантину як форс-мажорної обставини конкретно у Вашому випадку Вам потрібно буде звернутися до Торгово-промислової палати України для отримання сертифікату. Оформити сертифікат про форс-мажорні обставини Ви зможете протягом семи днів з дня звернення до Торгово-промислової палати.

Варто бути уважними, що має бути підтверджено те, що коронавірус або заходи щодо боротьби з його поширенням є обставинами, які стати причиною неможливості виконання зобов’язань. Тому варто збирати та зберігати всі документальні підтвердження впливу коронавірусу на можливість виконання договірних зобов’язань.

Чи виплачувати заробітну плату під час карантину на підприємстві?

Якщо Ваш бізнес пов'язаний з господарською діяльністю, яка підпадає під перелік тих суб’єктів господарювання, діяльність яких на період карантину є забороненою, то варіантів вирішення даної проблеми декілька. 

По-перше, якщо у вас є працівники, у яких наявні невикористані оплачувані відпустки, то Ви можете скористатися цією можливістю і оформити такім працівникам оплачувану відпустку.

По-друге, на період оголошення карантину відповідним працівникам Ви можете надавати відпустку без збереження заробітної плати (за згодою працівника)

І по-третє, Ви можете, якщо це дозволяє характер виконуваної працівником роботи, перевести такого в надомний режим роботи.

Чи є законними перевірки органів державного нагляду (контролю) у зв’язку з введенням  карантину, обумовленого розповсюдженням коронавірусу СОVID-19?

Закон України № 3219, передбачає заборону проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Слід звернути увагу, що заборона проведення перевірок в даному випадку стосується лише планових перевірок.

Проведення позапланових перевірок має вичерпно визначені підстави і залежать від того, яким конкретно органом державного нагляду (контролю) проводиться така перевірка. Системний аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що карантин не є окремою підставою для проведення тієї чи іншої перевірки, що приводить до висновку, що проведення перевірки у зв’язку з введенням  карантину обумовленого розповсюдженням коронавірусу СОVID-19 є безпідставним, а отже незаконним.

Раніше згадуваним Законом № 3220 одним із ключових заходів, які запропоновані вказаним Законом для підвищення ефективності боротьби з коронавірусом, названо встановлення мораторію на перевірки бізнесу. 

Так, згаданий мораторій стосується податкових перевірок, а саме передбачається встановлення мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок.  Виключення становить проведення документальних позапланових перевірок, якщо платником подано декларацію з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн, або декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за визначеними ПК України операціями. Документальні планові перевірки, що припадають на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, будуть включені до оновленого плану-графіку, що буде оприлюднений до 30 березня 2020 року. Розпочаті до 18 березня 2020 року та не завершені документальні та фактичні перевірки тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року.

Мораторій на перевірки бізнесу також стосується перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 2020 р. Відповідні перевірки, що були розпочаті до 18 березня та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року.

Окремо виникає питання законності проведення санітарно-епідеміологічних перевірок в рамках здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Такий нагляд здійснюється вибірково згідно з планами органів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також позапланово залежно від санітарної, епідемічної ситуації та за заявами громадян. Планові перевірки у нашому випадку матимуть незаконний характер, оскільки вони підпадають під загальну заборону проведення планових заходів. Що ж стосується позапланових, то їх проведення можливе виключно за письмовою заявою суб’єкта господарювання.

Таким чином, зважаючи на викладене вище, планові перевірки, а також ініційовані не Вами позапланові перевірки під час введення карантину є цілком незаконними.

Якщо ж до Вас, все-таки, прийшли з перевіркою, рекомендуємо одразу перевіряти законність підстав проведення останньої, зокрема шляхом ознайомлення з направленням на перевірку, копією наказу про проведення перевірки та службовими посвідченнями перевіряючих. У випадку якщо Вами виявлено порушення, то вже на цьому етапі реагувати та не допускати посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Для правильної оцінки законності підстав проведення перевірки правильніше за все залучати компетентних в даних питаннях юристів, які будуть представляти Ваші інтереси.

Якщо до Вас нагрянули представники органів державного нагляду (контролю) з перевіркою під час введеного режиму карантину, то звернутися за юридичним супроводом Ви можете звернутися до юристів АО «Neofelis Law Group» за вказаними нижче контактними даними. Також Ви можете звертатися до нас за всіма іншими питаннями, що у Вас виникають у зв’язку з введенням карантину: Ваш контрагент не виконує договір, бажаєте офіційно встановити факт форс-мажору або ж хочете зрозуміти як зміниться оподаткування конкретно у Вашому випадку та ін. Ми завжди тримаємо руку на пульсі чинного законодавства і готові відповісти на будь-які Ваші питання.

Катерина Тарасова

Адвокат "Неофеліс Ло Груп"

Телефон: + 38 (050) 471-77-71

Електронна адреса: [email protected]

Ведення бізнесу в умовах карантину коронавірус СОVID-19 Neofelis Law Group Неофеліс Ло Груп Неофелис
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
За прошлые сутки в Украине умерло еще три заболевших коронавирусом человека. За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавирусной болезни, сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Летальные случаи коронавируса были зафиксированы в: 1 в Ровенской области, 1 в Сумской области, 1 в Ивано-Франковской области (пациент умер раньше, однако вчера случай был подтвержден лабораторно). В тему: заболевший коронавирусом харько...
Общество
Улицу перекроют из-за ремонтов на наземной теплотрассе. Движение транспорта по ул. Даргомыжского, на участке от въезда Даргомыжского до ул. Тимирязева, будет запрещено с 9:00 до 15:00 31 марта и 1 апреля, рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу надземной теплотрассы.На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Урожайной, Бак...
Новости компаний
Здравствуйте, дорогие друзья. Крик души! Мы, сотрудники Трогательного зоопарка, который работает в Харькове вот уже более десяти лет. За все это время нами было организовано не одну сотню счастливых мероприятий для деток, десятки наших маленьких воспитанников обрели дом, нашли себе верных и заботливых друзей среди десятков семей с детками, ну а скольких деток и взрослых окрылило контактное общение со зверюшками в нашем зоопарке и продолжало бы окрылять, ес...
Новости компаний
Самый крупный портал рейтинга digital-агентств назвал топ-100 компаний цифрового маркетинга. На протяжении 5 лет сервис «IT рейтинг UA» облегчает работу по поиску компании для выполнения digital-услуг.  Каждый год обновляется рейтинг с самыми лучшими компаниями Украины, которым вы сможете доверить любую задачу. Методология рейтинга тут: https://it-rating.in.ua/methodology-rating В рейтинг Топ-100 digital-агентств Украины за 2019 год вошла компания PAVLOV.U...
Общество
В Министерстве охраны здоровья Украины подтвердили, что в Харьковской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. На 10:00 28 марта в Украине всего зафиксировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая, рассказали в пресс-службе МОЗ. В Харьковской обладминистрации отметили, что заболевший человек на данн...
Общество
Министерство охраны здоровья подтвердило факт заболевания коронавирусом на Харьковщине. На 10:00 28 марта в Украине всего зафиксировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая, рассказали в пресс-службе МОЗ. Также в Министерстве здравоохранения подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Харьковской области. В...
в зоне ООС
27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рассказали в пресс-центре Минобороны Украины. Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В районе ответственност...
Общество
Часть районов Харькова останется без воды на время ремонтов. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4, пр. Петра Григоренко, 49, Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, стояк, спаренный стояк) до 20:00 28.03.20 г. А также: Киевский район:ул. Ярослава Мудрого, 7 (п. №4) до 20:00 28.03.20 г. Московский район:ул. Академика Павл...
Общество
В Украине зафиксировали 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Ранее мы писали о 218 случаях инфицирования коронавирусом. «За сутки выявили 92 новых случая инфицирования коронавирусом», - рассказали в Минздраве. Напомним, что в Харькове проверили работу двух супермаркетов во время карантина. П...