Не зная своего происхождения, и не подозревая о своем  предназначении, юный Артур определяет свою судьбу, однажды вытащив меч из камня.  
Так начинается рождение Легенды о чести и отваге, любви и предательстве, о вечной битве белой и черной магии, о мистической силе меча, способной изменить судьбу своего хозяина, о лучшем из воинов и величайшем из королей.
Легенда о короле Артуре!
Не знаючи свого походження, і не підозрюючи про своє призначення, юнак на ім'я Артур визначає свою долю,  витягнувши меч з каменю.
Так починається народження Легенди про честь і відвагу, любов і зраду, про вічну битві білої і чорної магії, про містичну силу меча, здатної змінити долю свого господаря, про найкращому зі воїнів і найбільшому з королів.
Легенда про короля Артура!