Курс Спеціаліст з кадрів + BAS

На жаль, оголошення застаріло
Освоєння професії Кадровик займає 1,5 місяці – повне занурення у кадрове діловодство та підбір персоналу.

Програма курсів кадровик - менеджер з кадрів у Харкові чи онлайн, у нашому навчальному центрі Планета знань, розрахована на 40 академічних годин (15 занять по 2,5 академічних годин) та охоплює такі теми:
Вступ до кадрового діловодства
Напрямки роботи кадрової служби.
Основні законодавчі та нормативні акти з питань трудового права та кадрового діловодства.
Норми виробітку, обслуговування, часу (практичні розрахунки).
Спискова та середньооблікова кількість працівників (практичні розрахунки).
Укомплектованість та плинність персоналу (практичні розрахунки).
Основні документи кадрової служби та ФОП-роботодавця (чек-листи). Номенклатура справ відділу кадрів.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Штатне розклад (практична робота зі складання). Колективний договір. Зміст, процедура, підстави відмовитися від нього та необхідні Положення за його відсутності. Інструкції.
Правила складання кадрових наказів (за особовим складом) та інших документів, термін зберігання.
Прийом на роботу
Трудовий договір: види, порядок укладання, терміни дії, умови, на відміну від договору цивільно-правового характеру.
Сумісництво та суміщення.
Новації та перспективи зміни трудового законодавства щодо трудових договорів.
Особливості працевлаштування неповнолітніх; іноземців та осіб без громадянства, тимчасово переміщених осіб та ін.
Документи, необхідні для працевлаштування.
Новації у світлі диджиталізації кадрового забезпечення.
Назва посад за Класифікатором професій: алгоритм та приклади (практична робота).
Медичні огляди.
Термін випробування.
Особиста картка П-2 (практичне заповнення).
Особиста справа (чек-лист документів, написання автобіографії).
Захист персональних даних.
Новації у світлі переведення в електронний формат обробки даних трудових книжок та аркушів тимчасової непрацездатності.
Заява та наказ про прийом на роботу (практичне відпрацювання).
Повідомлення про прийом (практичне відпрацювання). Програма M.e.doc.
Матеріальна відповідальність.
Алгоритм прийому на роботу.
Трудова книжка
Порядок запису, виправлення, вкладки, дублікати.
Типові помилки під час заповнення.
Журнал обліку трудових книжок, правила внесення до нього записів
Практичне відпрацювання навичок заповнення трудових книжок та приведення неправильно оформлених назв посад у відповідність до Класифікатора професій».
«Електронні» трудові книжки. Робота з електронним реєстром застрахованих осіб.
Зміна умов праці, переміщення та переведення працівників
Змін істотних умов праці, процедура.
Переклад та переміщення працівників: види, документальне оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах (практичне відпрацювання навичок).
Виплати.
Звільнення працівників та виключення зі списків особового складу
Припинення трудових відносин із взаємної волі сторін та у зв'язку зі смертю працівника: види, документальне оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах.
Звільнення з ініціативи працівника: особливості, документальне оформлення, у т.ч. у трудовій книжці та облікових документах.
Звільнення з ініціативи роботодавця: підстави, алгоритм, особливості документального оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах (практичне відпрацювання навичок). Виплати та компенсації.
Підстави для визнання вивільнення робочої сили масовими (за ЗУ «Про зайнятість населення»).
Трудові гарантії, виплати та компенсації.
Відпустки
Види відпусток. Особливості їх надання та оформлення.
Тривалість, розподіл та перенесення відпусток. Відгук із відпустки.
Порядок надання відпустки: графік відпусток, заява, повідомлення та наказ на відпустку, терміни виплати відпускних
Період, за який надається відпустка (відпрацювання практичних навичок).
Розрахунок стажу для надання відпустки та кількості днів невикористаної відпустки для компенсації при звільненні; облік в особистій картці П-2 (практично).
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за дитиною до 3-х років.
Законодавчі новації щодо видів відпустки під час карантину.
Робочий час працівників, його планування та його облік
Робочий час нормальної, неповної, скороченої тривалості, ненормований робочий день, гнучкий режим роботи, поділ на частини, понаднормовий робочий час.
Дистанційна та надомна робота, особливості організації обліку. Законодавчі новації.
Особливості оформлення простою, у т.ч. у період карантину. Законодавчі новації.
Графіки змінності. Табель обліку робочого часу (розгляд практичного прикладу та його інтерпретація на занятті).
Трудові гарантії, виплати та компенсації.
Оплата праці
Системи оплати праці. структура. Види надбавок та доплат.
Оплата понаднормової роботи, роботи у святкові та вихідні дні.
Види матеріальної допомоги та врахування особливостей їх оподаткування.
Стаж
Види стажу.
Розрахунок страхового стажу (відпрацювання практичних навичок).
Листи тимчасової непрацездатності. Оформлення (майже).
Електронний реєстр та алгоритм роботи з ним через персональний кабінет. Новації нормативної бази.
Звіти
Види звітності (статистична, до центру зайнятості, до фонду інвалідів, щодо ведення військового обліку) та правила її ведення.
Практична підготовка звітів за квотами: про працівників, які мають доп.соц.гарантії (5%) у ЦЗ та про осіб з інвалідністю (4%) до Фонду зайнятості.
Створення електронного кабінету для подання звіту № 3-ПН до Центру зайнятості.
Військовий облік. Можливі штрафи за недотримання вимог трудового законодавства та інші порушення
Кадровий аудит. Підготовка кадрових документів до перевірок Держпраці та інших контролюючих та наглядових органів
BAS: Зарплатня та управління персоналом
Налаштування параметрів у програмі. Створення користувачів.
Створення підприємства та заповнення початкових відомостей за допомогою Помічника.
Заповнення виробничого календаря, графіків роботи персоналу.
Заповнення довідників.
Оформлення трудових відносин та кадрове діловодство: облік кадрів та аналіз кадрового складу; трудові відносини, зокрема кадрове діловодство; штатний розклад; облік руху кадрів (відрядження, відпустки, лікарняні); ведення військового обліку; облік стажу роботи.
Аналітичні звіти: списки працівників компанії, кандидатів на роботу; діаграми, що візуалізують графіки відпусток та фактичне використання відпусток працівниками компанії; статистичні данні; особиста картка; табель обліку робочого часу.
Регламентована звітність: форми звітності, порядок заповнення, строк та порядок подання яких визначаються різними державними органами.
По закінченні надаються зразки документів та бланків.
Вартість курсів:

Вартість курсу Кадровик - Менеджер з кадрів - 4100 грн.
Оплату за навчання курсу Кадровик - Фахівець з кадрів менеджерів ви можете робити двома частинами.
А також Ви можете ознайомитись з наступним списком курсів Менеджерів
Курс адміністратора/ офіс-менеджера
Курс HR-менеджер. Спеціаліст з кадрів.
Рубрики
Освіта
Дії
В обранеВидалити з обраного

Схожі оголошення

В програмі курсу BAS Налаштування параметрів програми. Створення користувачів. створення підприє...
19:44, 23 січня
ЗаняКурси Польської мови Як відбуваються заняття? Форми навчання: Дистанційне навчання – online....
19:31, 23 січня
Курc Бухгалтерський облік + BAS Програма навчання курсу розрахована на 60 академічні години та охоп...
19:42, 23 січня
Дослідити практичний та вивчити теоретичний матеріал для роботи з клієнтами із співзалежною поведінк...
12:14, 27 січня
Англоязычные групповые занятия занятия в малокомплектных группах; английский с 2 лет; английский...
15:52, 26 січня
Переклад документів: - з російської на українську; - з української на англійську; - з англійської...
14:40, 26 січня