23.12.16 арт клуб Агата! Начало в 20.00.

Справки и бронь по тел.:  (063)-924-38-03; (067)97-27-453; 057-755-69-47.