Петлюк Сергей "Элементарная манипуляция".

Проект складається з окремих об’єктів та відео інсталяцій, які, на перший погляд, не мають з собою нічого спільного. Ці роботи – приклади простих фізичних/механічних маніпуляцій із особистими чи знайденими речима і тілом. Приклади незначного зовнішнього втручання в «життя» цих речей, яке, одночасно, змінює їх смисл та зміст.
Таким чином, за допомогою простих дій над простими предметами я намагаюся збагнути/розкрити складні механізми управління життям через людську свідомість, що наповнюються значеннєвими матрицями, сформованими з потрібних ідей та образів: як, змінюючи одну матрицю на іншу, елементарно змінюється зміст «життя», що протікає в заданих матрицею рамках…