Фільм О. Довженка «Земля» є одним з найвідоміших радянських фільмів. Цей гімн праці на землі, хліборобству та людині, яка працює на землі, є частиною космічного ритму буття. Довженко першим у світовому кіно виразив світогляд, якісно відмінний від досі зображуваного. Це світогляд нації хліборобської, в якої спокійна гідність зумовлена її способом життя. Середовище і люди — єдине і нероздільне, а їхній спосіб життя є споконвічним, світогляд непохитним. Символіка Довженка була тісно пов’язана зі світоглядом українського народу, з образністю народної поезії. Саме в цьому відмінність фільмів Довженка від фільмів російських авангардистів (формалістів) 20-х років.

За опитуванням кінокритиків з багатьох країн на Всесвітній Брюссельській виставці 1958 року фільм "Земля" Олександра Довженка увійшов до двадцяти кращих фільмів усіх часів і народів. "Земля" стала довершеним вираженням світогляду, для якого найвищою цінністю і сенсом життя є хліборобство. 

У образно-поетичній формі висловлюються вічні філософські проблеми життя людини. Майстер кіно на високому мистецькому рівні втілив закономірність народження і смерті, які не залежать ні від подій, ні від волі людини. Це світогляд цілої української хліборобської нації, спокійна гідність якої зумовлена її способом життя та набуває загальнолюдського значення.