Олег Калашник – художник яскравої творчої обдарованості і фантазії. Картографічний образ-знак у живописі, складний ракурс сприйняття зображального матеріалу у скульптурі і об’єм, в якому його реалізовано, скульптурно відчутий ритм об’ємів – ось головний наратив, який примушує глядача ставати співучасником творчого процесу художника.
Концептуальні за задумом і втіленням, твори О. Калашника завжди привертають до себе увагу глядача, є помітними і такими, що спонукають до розмислів та емоційного включення у процес формотворення.