РОК НА КУХНЕ - акустика

На сцене группа DREAM WEST

Начало в 20:30 (на летней плоащдке)

Бронируйте столик онлайн

Или по телефону: +380 (99) 121 70 70