Театр19

по мотивам «кумедийки» Миколи Куліша

«ХУЛІЙ ХУРИНА»

«Хулия славлю!»