Концерт лауреата международного конкурса Анатолия Тарабанова (фортепиано).

В концерте прозвучат произведения Й. С. Баха, Р. Шумана, Ф Листа, Й. Брамса, С. Рахманинова.