Виставка світлин українських й американських фулбрай-
терів присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних 
відносин між Україною та США й діяльності Програми ака-
демічних обмінів імені Фулбрайта в Україні. Вперше, після 
експозиції в Національному музеї історії України у жовтні 
2017р., у ювілейний фулбрайтівський рік, виставка почи-
нає мандрувати містами України.
Отже, спробуємо очима українських й американських сти-
пендіатів подивитися на нас самих. Авторами світлин є не 
лише професійні фотографи та фотожурналісти. Ви поба-
чите роботи архітекторів, філософів й мистецтвознавців, 
правника та письменниці й дослідниці «нової журналіс-
тики» в США. На виставці своїми роботами представлені 
професійний живописець і дизайнер, директорка аме-
риканського навчального центру з дипломом з бізнес-
адміністрування, лауреат Пулітцерівської премії з журна-
лістики тощо.