7 харківських скульпторів презентують втілення жіночності у пластиці на виставці скульптури.

Культурний код будь-якої епохи певною мірою пов’язаний зі статусом жінки, її роллю у суспільстві, можливістю художників формувати крізь жіночі образи ідеали та смаки часу. Тема жінки надає художнику більшу свободу, ніж будь-яка інша тема релігійного або світського характеру. Жіноче начало є персоніфікацією тілесного та духовного ідеалу в різні періоди розвитку людської цивілізації та художнього процесу.

У формуванні основ харківської скульптурної школи жінка відіграла особливу роль, адже саме талановита учениця відомого французького скульптора О. Родена Елеонора Блох, скульптор та видатний педагог тоді ще Харківського художньо-промислового інституту, заклала традиції європейської пластики в основу художньої освіти скульпторів.

У нинішній експозиції можна побачити роботи таких визнаних харківських майстрів, як Фелікс та Людмила Бетліємські, Катіб Мамєдов, Олег Шевчук, а також молодих талановитих скульпторів: Любові Якіменко, Олександра Фролова та Олександра Яценка.

Пошук нових пластичних ідей, поглиблене переосмислення класичної традиції в умовах постмодерної цивілізації народжують різноманіття художніх прийомів. При цьому харківські скульптори уникають банальності, ангажованості, технократії, протиставляючи цьому природність, чутливість та вишуканість.

Фелікс Бетліємський в своїх творах знаходить пластичну метафору психологічних жіночих образів, використовує у моделюванні загострені форми, обірвані пластичні маси, а його дружина Людмила Бетліємська, навпаки, в скульптурі виявляє поступове перетікання до єдиної форми. В творчості Катіба Мамєдова тема жіночості займає провідне місце. Він створив близько 50 жіночих образів (на виставці представлено 9), в яких відчувається прагнення поєднати внутрішній та зовнішній світи жінки. Майстер використовує як реалістичні, так і абстрактні і навіть сюрреалістичні форми, які допомагають йому досягти максимальної глибини відображення своєї думки.

Олег Шевчук для розкриття теми виставки повною мірою використовує багаті пластичні та декоративні можливості бронзи. Його композиція з анімалістичними асоціаціями жіночості та материнства виразно оформлена традиційними орнаментами Індії, Ірану та Китаю. Тендітні та ніжні жінки в творах Любові Якименко в повній мірі відображають свою таємничу природу. Та, навпаки, сильні драматичні постаті літніх жінок розкриває скульптор Олександр Фролов.

До архаїчного та первісного уявлення жінки звертається Олександр Яценко, його скульптура "Венери" – це образ-символ, що узагальнює чисельні природні ролі жінки, образ монументального і статичного, виключеного з реального буття.

Об’ємне втілення теми жінки доповнять графічні роботи студентів Харківської державної академії мистецтва і дизайну: Катерини Слюсаренко, Ярослави Шульц, Олександри Резниченко, Анастасії Чечилової, Марії Черноруцької, Ганни Ступакової, Катерини Юрченко, Наталії Попович.

Тел.: 717-10-40.