Олег Винник-Штеп народився 1969 року в Полтаві. Закінчив Харківське державне художнє училище, навчався у ХДАДМ (станковий живопис). Живописець. Учасник багаточисленних коллективних та персональних виставок по Україні. Працює переважно над пейзажем та портретом. Пробує свої сили в графіці, скульптурі, текстилі. Разом з братом Олександром Винником в 2006 році організували ''Майстерню братів''. Соорганізатор та учасник пленерів по Україні.
Рух-дія
Рух-дух
Рух-душа
Рух-життя
Рух- це загальна назва для кількох проектів, що народжуються, розвиваються, рухаються в моєму особистому просторі. Вони перетікають, доповнюють один одне, тому іноді важко виокремити їх в щось одне. Їхні назви говорять самі за себе:
- ,,Рухи, що властиві моєму тілу''
- ,,Брама''
- ,,Арт-штепо-терапія''
- ,,Літери дерев''
- ,,Штепогліфи''
- ....
РУХ
I
поняття, яке у філософії означає: кожен перехід від можливості до дійсності (акту); всі зміни матеріальних об'єктів у часі та просторі, в тому числі суспільні зміни, а також зміни, які відбуваються в живих організмах; атрибут матерії та спосіб її існування.
II
одна з головних ознак живих організмів; зміна місцерозташування всього організму (локомотивний р.) або його частини (органа, клітин або субклітинних структур); у рослин пов'язаний головним чином із ростом і зміною напруження (тургору), у тварин є результатом змін у структурі спеціалізованих скорочувальних білків; розрізняють р. сланкий, війчастий, джгутиковий і м'язовий.
III
зміна положення матеріального тіла відносно певної системи відліку (напр., Землі, Сонця), а також поширення збурень, напр., електромагнітного поля у вигляді електромагнітної хвилі (як-от: світла); р. характеризують: швидкість, прискорення, імпульс, момент імпульсу; може бути прямо- або криволінійним, рівномірним або змінним, поступальним чи обертовим.

Рух, Шлях — поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух — це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.
В арабській і єврейській мовах, а також мовах, які зазнали впливу ісламу (наприклад перській, турецькій, казахській) слово рух перекладається як
дух або вітер. Таким чином Рух-наме — перекладається як Книга Духу,абсолют рух — абсолютний дух
Сучасне поняття про рух, як будь-які зміни у світі своїм формуванням багато в чому завдячує дуже давнім і недосить чітким понять про дух, духів, Дух Божий і т. д. — як причину і прояв конкретних змін у світі.
рух — 1) філос. Спосіб існування матерії, який полягає в безперервній зміні всього сущого і виявляється в безпосередній єдності перервності й неперервності простору і часу. 2) Процес розвитку, внаслідок якого відбувається зміна якості предмета, ...

Рух- ( в ісламі) - дух, душа, що дає тілу життя. Синоніми: подих, вітер, птаха, я, особистість, людина.

Рух- ( у суфіїв) - першорозум, першотворіння;

Рух- ( на Полтавщині) - ловкий.