Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
«XІII Харківські студентські філософські читання: до 255 річчя Йоганна Готліба Фіхте»,
яка відбудеться в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
18-19 травня 2017 року.