Заслужений професор Микола Сергійович Бокаріус – видатний харків’янин, вітчизняний вчений, судовий медик та криміналіст, фундатор криміналістичного напряму в судовій медицині, зробив величезний внесок у розвиток експертного потенціалу Харківського НДІ судових експертиз, що носить його ім’я, створив харківську наукову школу судових експертів, представники якої залишили свій слід не тільки в історії судової експертизи, а й на сьогодні демонструють потужний науковий потенціал. Враховуючи наведене, важливим є збереження пам’яті про М. С. Бокаріуса. У вересні 2016 року керівництвом Харківського НДІ судових експертиз прийнято рішення про відтворення кабінету-музею М. С. Бокаріуса, реставрацію його воскової скульптури та поповнення колекції експонатів.

Музейне приміщення складається з експозиційної зали розміром 20 м2. Станом на 20.02.2017 р. загальна кількість музейних експонатів становить більше 1000 екземплярів.

В основу дизайну нової експозиції кабінету-музею Заслуженого професора М. С. Бокаріуса покладено принцип демонстрації експонатів як унікальних об'єктів, що об'єднані в тематичні, стилістичні та типологічні блоки. Таке рішення дозволяє оцінити значення кожного предмета з точки зору часу, стилю, значення, акцентуючи увагу на його самоцінності.

Сценарій огляду будується виходячи з просторового рішення експозиції, не тільки змістовно (по типології, тематиці, стилістиці та хронології), а й візуально. Подібне просторове рішення експозиції дозволяє музею найбільш ефективно і цікаво організувати екскурсії та спеціальні програми. До найбільш значущих експонатів надані розширені анотації, які дозволяють відвідувачам отримати більш детальну інформацію. Завдяки високій інтерактивності, нова експозиція обіцяє бути більш живою та сприятиме творчому діалогу з відвідувачами.

Музей веде велику пошукову роботу, підтримуючи стосунки з нащадками роду Бокаріусів та іншими особами, у яких зберігаються відомості про історичне минуле Інституту. Працівники кабінету-музею взаємодіють з іншими музеями, науковими бібліотеками, вищими навчальними закладами та науковими установами різних міст України, країн близького й далекого зарубіжжя.

Працівники музею охоче відгукнуться на звернення тих, у кого збереглися відомості про минуле ХНДІСЕ, його директорів та працівників.

До відвідування запрошуються організовані групи представників наукової спільноти, працівників судово-експертних установ, правоохоронних та судових органів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, відвідувачів інших установ за заздалегідь узгодженими письмовими заявками. Кількість відвідувачів у групі – не більше 10 осіб. Отримати відповіді на питання щодо організації екскурсій можливо за телефоном (057) 370-91-94.

Режим роботи кабінету-музею: вівторок та четвер з 10.00 до 12.00.

Кабінет-музей Заслуженого професора М. С. Бокаріуса розташовується у приміщенні Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: 61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-А.

Керівник кабінету-музею - провідний науковий співробітник сектору теоретичних та аналітичних досліджень ЛТАДНМІЗСЕД ХНДІСЕ, кандидат юридичних наук, доцент Філіпенко Наталія Євгенівна.

Вівторок та четвер з 10.00 до 12.00.