Триває виставка «Книга книг» (з історії видань Св. Письма), яка представить історію видань Біблії у знакових для України зразках: факсиміле Остромирового Євангелія, Острозької Біблії та оригіналі першого українського перекладу П. Куліша, І. Пулюя, І. Левицького. Історію видань доповнюють раритети ХІХ–ХХ ст. з колекції архієпископа Ігоря Ісіченка та дитячі Біблії.

Остромирове Євангеліє є найдавнішим (1056–1057 рр.) старослов’янським примірником рукописної Біблії, створеним у Давній Русі. Острозька Біблія (1581 р.) стала першим повним друкованим виданням св. Письма церковно-слов’янською мовою.

Особливу атмосферу виставки творить колекція слобожанських ікон ХІХ ст. з Чугуївського художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна. У ХІХ ст. на Слобожанщині існувало кілька іконописних осередків (м. Чугуїв, м. Харків, слобода Борисівка, Глинська пустинь). Беручи за основу композиції із західноєвропейських та російських гравюр, іконописці Слобідської України переробляли їх відповідно до норм православної іконографії.