Харківський приватний музей міської садиби презентує серію видань:«Україна першої третини ХХ ст.» у фотографіях та малюнках видатного українського мистецтвознавця, етнографа та педагога Стефана Андрійовича Таранушенка.

Стефан Таранушенко (1889 - 1976) – найвідоміший дослідник української традиційної архітектури та матеріальної культури у ХХ ст., невтомний колекціонер видів та зображень пам’яток, знавець особливостей мистецтва та великих змін у ньому. Студії над пам’ятками минулого Таранушенко розпочав із рідного містечка Лебедина (з-з Сумської області) і продовжив, навчаючись у Харкові. Мистецтво та минуле Слобідської України стало засадничим для дослідника, основні матеріали його архіву стосуються саме Слобожанщини і збережених тут раритетів. Активний учасник українського руху, а потім «розстріляного Відродження» мистецтвознавець був заарештований 1933 р. і повернувся в УРСР лише під час «відлиги». Низка матеріалів і студій Стефана Таранушенка побачили світ у 20-ті – на початку 30-х рр., остання велика робота «Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України» надрукована 1976 р. з зібрань всього його життя. Однак більшість матеріалів видатного дослідника, численні світлини, малюнки та креслення залишаються невідомими ширшому загалу в архівних зібраннях України, особливо це стосується матеріалів Таранушенка його «харківського періоду» - першої третини ХХ ст. Публікація цих матеріалів, щонайкраще їх оброблення та спроби коментування взята за мету видавництвом Харківського приватного музею приватної садиби щоб створити серію робіт Таранушенка у окремому упакуванні. Уже 2010 р. побачили світ три невеликі альбоми-дослідження науковця «Вітряки», «Старі хати Харкова», «Козіївка» на черзі:

  • «Українські народні меблі»,
  • «Житло старої Слобожанщини»,
  • «Українська хата», «Церковна архітектура Слобідської України», тощо.

Видання покликані пробудити інтерес до минулого, до традиційної архітектури та побуту, висвітлити яскравість Слобожанщини як історичної області з багатими мистецькими надбаннями і призначаються для істориків, мистецтвознавців, архітекторів, мандрівників, для усіх кому небайдуже мистецтво та українське минуле.

В презентації беруть участь: директор Харківського приватного музею міської садиби Андрій Парамонов, кандидат історичних наук Володимир Маслійчук, кандидат історичних наук ВалерійРомановський, доктор філологічних наук Ігор Лосієвський.

Контакти тел.: 728-21-59, 756-79-50