Муниципальная галерея приглашает всех на открытие выставки живописи и графики Павла Брозголя.

29 сентября в 16.00 Михаил Брозголь расскажет о творческой системе своего отца в форме мастер-класса "Живопись.Основные принципы".

Данная выставка является ретроспективной и представляет различные вехи долгого жизненного пути и различные грани богатого художественного опыта мастера. Творческий путь П. Брозголя отличается вечным поиском в области формы и содержания, стремлением к выразительности и лаконизму. Произведения художника, наполненные глубоким смыслом, демонстрируют гармоничное слияние разных стилей и школ и, в то же время, обладают неповторимым своеобразием.

«Отец очень важный для меня человек, он дал мне дорогу в искусство. Он поставил передо мной высокую планку. С пелёнок я помню запах красок и творческую атмосферу. Я восхищаюсь его мастерством, его кругозором… Это то искусство, которое сейчас уже закончилось…»

Михаил Брозголь

«Спираючись на уже відомі принципи вільного мистецтва й «чистої» живописності, він створив свій варіант мистецтва, в якому прийоми сезанністів і кубістів , переплетені в новому синтезі, на рідкість органічному й до певної міри навіть академічному. Поняття образ-знак, образ-формула є найбільш тотожними для позначення того, чого добивався художник у своїй творчості. Первинними якостями для нього стали своєрідне одухотворення мальовничої маси, ясність стосовно деталей і загальної конструктивної побудови».
«... в картинах художника спокійний порядок предметів, розкладених на столах, а також звичний розпорядок життя, ніби на очах починає розпадатися, підкоряючись динамічній силі, яка проникає повсюдно. У всьому просторі, фігурах і обличчях людей, їхньому одязі, у речах відчувається присутність вищої енергії і вищого смислу».
«...міра правдивості й вимислу для нього визначалася не лише зовнішніми враженнями, але глибиною ліричного настрою та емоційних станів, спричинених до життя ностальгічними спогадами та серйозним духовним досвідом».
«...творчість та індивідуальний стиль П. Брозголя, його художній світ є яскравим доповненням традиційних здобутків харківської мистецької школи. Йому вдалося багато в чому самостійно відродити найкращий досвід українського, російського та європейського мистецтва авангарду початку ХХ сторіччя...».В.С. Немцова, кандидат мистецтвознавства, доцент НЮАУ імені Ярослава Мудрого
«Художній світ Павла Брозголя»